Beckova stupnice pro hodnocení deprese. BDI-II (Beck Depression Inventory).

Test online

Beckův inventář deprese BDI-II – sebeposuzovací škála závažnosti deprese

Beckův inventář deprese je sebeposuzovací škála pro zjištění závažnosti deprese, která se skládá z 21 položek (jedná se zároveň o jednotlivé symptomy a negativní myšlenky vyskytující se v různé míře u jedinců s depresí – smutek, pesimismus, minulá selhání, ztráta radosti, pocity viny, pocit potrestání, znechucení sám ze sebe, sebekritika, sebevražedné myšlenky nebo přání, plačtivost, agitovanost, ztráta zájmu, nerozhodnost, pocit bezcennosti, ztráta energie, změna spánku, podrážděnost, změny v chuti k jídlu, koncentrace, únava, ztráta zájmu o sex).

Beckova posuzovací škála deprese je dotazník, který se vyhodnocuje 1-2x za týden. Ukazuje celkovou míru deprese. Sami si můžete porovnat, jak se mění intenzita deprese v průběhu doby a její jednotlivé příznaky.

Viz také:

Pokyny:

Dotazník BDI-II lze aplikovat u osob od 13 let věku.

Nejdříve si přečtěte všechna tvrzení v určité skupině a označte to, které Vás nejlépe charakterizuje. Pokud myslíte, že platí obě varianty, rozhodněte se pro tu, která vám více vyhovuje, nebo naopak vynechejte tu, jež vám více nevyhovuje za posledních 7–14 dní.

Ve výsledku se zobrazí Vaše skóre závažnosti deprese, závažnost deprese, subškála kognitivně-afektivních příznaků deprese, subškála somaticko-výkonnostních příznaků deprese a jednotlivé příznaky deprese.

1. Smutek

Necítím se smutný(á).

Cítím se posmutnělý(á), sklíčený(á).

Jsem stále smutný(á) a smutku se nedokážu zbavit.

Jsem tak nešťastný(á), že to nemohu snést.

2. Pesimismus

Příliš se budoucnosti neobávám.

Budoucnosti se obávám.

Budoucnosti se obávám.

Vidím, že budoucnost je beznadějná, má situace se nemůže zlepšit.

3. Minulá selhání

Nemám pocit nějakého životního neúspěchu nebo smůly.

V životě jsem měl(a) více smůly a neúspěchu než obvykle mají jiní lidé.

Vidím, že můj dosavadní život byl jen řadou neúspěchů.

Vidím, že jsem jako člověk [otec, matka, manžel(ka)] plně selhal(a).

4. Ztráta radosti

Jsem v podstatě spokojen(a).

Věci mě už netěší tak, jako dříve.

Nic mi již nepřináší uspokojení.

Ať dělám cokoliv, jsem nespokojen(a).

5. Pocity viny

Netrpím pocity viny.

Často mívám pocity viny.

Hodně často mívám pocity viny.

Stále trpím pocity viny.

6. Pocit potrestání

Nemám pocit, že bych měl(a) být za něco potrestán(a).

Mám pocit, že bych mohl(a) být za něco potrestán(a).

Očekávám, že budu nějak potrestán(a).

Vím, že budu potrestán(a).

7. Znechucení sám ze sebe

Necítím se příliš zklamán(a) sám (sama) sebou.

Zklamal(a) jsem se v sobě.

Jsem dosti znechucen(a) sám (sama) sebou.

Nenávidím se.

8. Sebekritika

Necítím se horší než kdokoliv jiný.

Mám spoustu nedostatků a dělám hodně chyb.

Stále si vyčítám všechny své chyby.

Za všechno špatné mohu já.

9. Sebevražedné myšlenky nebo přání

Nepřemýšlím o sebevraždě.

Někdy pomýšlím na sebevraždu.

Často přemýšlím o sebevraždě.

Kdybych měl(a) příležitost, tak bych si vzal(a) život.

10. Plačtivost

Nepláču více než obyčejně.

Pláču nyní častěji než předtím.

Pláču nyní stále, nedokážu přestat.

Nemohu už ani plakat.

11. Agitovanost

Nejsem nyní podrážděnější více než obvykle.

Jsem často podrážděný(á) a rozladěný(á).

Jsem stále podrážděný(á) a rozladěný(á).

Nemohu se již rozčílit ani věcmi, které mě dříve rozčilovaly.

12. Ztráta zájmu

Neztratil(a) jsem zájem o ostatní lidi.

Mám menší zájem o ostatní lidi.

Ztratil(a) jsem většinu zájmu o ostatní lidi.

Ztratil(a) jsem všechen zájem o ostatní lidi.

13. Nerozhodnost

Dokážu se většinou v běžných situacích rozhodnout.

Odkládám svá rozhodnutí častěji než dříve.

Mám značné potíže v rozhodování.

Vůbec se nedokážu rozhodnout.

14. Pocit bezcennosti

Nemám větší starosti se vzhledem než dříve.

Mám starosti, že vypadám už dost staře a neatraktivně.

Mám dojem, že se můj zevnějšek značně zhoršil, vypadám dost nepěkně.

Mám pocit, že vypadám hnusně až odpudivě.

15. Ztráta energie

Práce mi jde jako dříve.

Musím se nutit, když chci začít něco dělat.

Dá mi velké přemáhání, abych cokoliv udělal(a).

Nejsem schopen (schopna) jakékoliv práce.

16. Změna spánku

Spím stejně dobře jako dříve.

Nespím již tak dobře jako dříve.

Probouzím se o hodinu až dvě dříve než obvykle a nemohu pak již spát.

Denně se probouzím předčasně a nedokážu spát více než 5 hodin denně.

17. Únava

Necítím se unavenější než dříve.

Unavím se snadněji než dříve.

Téměř všechno mě unavuje.

Únava mi zabraňuje cokoliv dělat.

18. Změny v chuti k jídlu

Mám svou obvyklou chuť k jídlu.

Nemám takovou chuť k jídlu jako dříve.

Mám mnohem menší chuť k jídlu.

Zcela jsem ztratil(a) chuť k jídlu.

19. Hubnutí

V poslední době jsem nezhubnul(a).

V poslední době jsem zhubl(a) o více než 2,5 kg.

V poslední době jsem zhubl(a) o více než 5 kg.

V poslední době jsem zhubl(a) o více než 7,5 kg.

20. Zvýšené obavy o zdraví

Nestarám se o své zdraví více než obvykle.

Nyní mi dělají starosti různé bolesti po těle, žaludek, zácpa, srdce apod.

Velice často myslím na tělesné obtíže.

Moje bolesti a těžkosti mě zcela vyčerpávají.

21. Ztráta zájmu o sex

Nepozoruji snížení zájmu o sex.

Mám menší zájem o sex než dříve.

Mám o hodně menší zájem o sex než dříve.

Ztratil(a) jsem úplně zájem o sex.