Beck depresjonstest. BDI-II (Beck Depression Inventory).
Gratis test på nett

Beck depression inventory BDI-II

Er et velkjent egenrapporteringsskjema. Testen for å bestemme angstnivået Beck regnes som en av de mest pålitelige, da nøyaktigheten er bekreftet av ganske lang erfaring med å gjennomføre og utallige tester. BDI-2 vurderer både fysiologiske og kognitive symptomer på depresjon. Testen lar seg godt bruke til å kartlegge og registrere endringer under en depresjon og/eller et behandlingsforløp. Becks psykologiske spørreskjema inneholder uttalelser som beskriver slike kliniske symptomer på depresjon som: deprimert humør, pessimistisk syn på verden, tegn på insolvens, misnøye, skyld, etterfulgt av straff, forstyrrelse av sosiale forhold, effektivitet, søvn, appetitt, libido, økt tretthet og vekttap, irritabilitet, tearfulness og selvmordstanker.

Se også: Zung-vurderingsdepresjonsskalaen (Self-rating depression scale SDS). Test online

Instruksjon:

Her er 21 grupper med utsagn. Vennligst studer hver gruppe nøye. Plukk så ut det utsagn i hver gruppe som best beskriver hvordan du har hatt det siste uken, dagen i dag inkludert. Vær sikker på at du leser alle utsagn i hver gruppe før du velger.

Resultatet tolkes i forhold til fastsatte grenseverdier.

1. Tristhet

Jeg føler meg ikke trist.

Jeg er lei meg eller føler meg trist.

Jeg er lei meg eller trist hele tiden og jeg klarer ikke å komme med ut av denne tilstanden.

Jeg føler meg så trist og ulykkelig at jeg ikke holder det ut.

2. Pessimisme

Jeg føler meg ikke særlig pessimistisk eller motløs overfor framtiden.

Jeg føler meg motløs overfor framtiden.

Jeg føler at jeg ikke har noe å se frem til.

Jeg føler at framtiden er håpløs og at forholdene ikke kan bedre seg.

3. Følelse av feil

Jeg føler meg ikke som et mislykket menneske.

Jeg føler jeg har mislykkes mer enn andre mennesker.

Når jeg ser tilbake på livet ser jeg ikke annet enn mislykkethet.

Jeg føler at jeg har mislykkes fullstendig som menneske.

4. Tap av glede

Jeg får like mye tilfredstillelse ut av ting som før.

Jeg nyter ikke ting på samme måte som før.

Jeg får ikke ordentlig tilfredstillelse ut av noe lenger.

Jeg er misfornøyd eller kjeder meg med alt.

5. Skyld

Jeg føler meg ikke særlig skyldbetynget.

Jeg føler meg skyldbetinget en god del av tiden.

Jeg føler meg temmelig skyldbetinget mesteparten av tiden.

Jeg føler meg skyldbetinget hele tiden.

6. Følelse av straff

Jeg har ikke følelsen av å bli straffet.

Jeg føler at jeg kan bli straffet.

Jeg forventer å bli straffet.

Jeg føler at jeg blir straffet.

7. Avsky med seg selv

Jeg føler meg ikke skuffet over meg selv.

Jeg er skuffet over meg selv.

Jeg avskyr meg selv.

Jeg hater meg selv.

8. Selvinkriminering

Jeg føler ikke at jeg er noe dårligere enn andre.

Jeg kritiserer meg selv for mine svakheter eller feilgrep.

Jeg bebreider meg selv hele tiden for mine feil eller mangler.

Jeg gir meg selv skylden for alt galt som skjer.

9. Selvmordsideer

Jeg har ingen tanker om å ta livet av meg.

Jeg har tanker om å ta livet av meg, men jeg vil ikke gjennomføre det.

Jeg ønsker å ta livet mitt.

Jeg ville ta livet mitt om jeg fikk sjansen til det.

10. Gråt

Jeg gråter ikke mer enn vanlig.

Jeg gråter mer nå enn jeg gjorde før.

Jeg gråter hele tiden nå.

Jeg pleide å kunne gråte, men nå kan jeg ikke gråte om jeg ønsker det.

11. Irritabilitet

Jeg er ikke mer irritert nå enn ellers.

Jeg blir lettere misfornøyd eller irritert enn før.

Jeg føler meg irritert hele tiden.

Jeg blir ikke irritert i det hele tatt over de tingene som pleide å irritere meg.

12. Sosial tilbaketrekning

Jeg har ikke mistet interessen for andre mennesker.

Jeg er mindre interessert i andre mennesker enn jeg pleide å være.

Jeg har mistet mesteparten av interessen for andre mennesker.

Jeg har mistet all min interesse for andre mennesker.

13. Ubesluttsomhet

Jeg tar avgjørelser omtrent like lett som jeg alltid har gjort.

Jeg forsøker å utsette det å ta avgjørelser mer enn tidligere.

Jeg har større vanskeligheter med å ta avgjørelser enn tidligere.

Jeg kan ikke ta avgjørelser lenger.

14. Følelser av verdiløshet

Jeg føler ikke at jeg ser verre ut enn vanlig.

Jeg er bekymret over at jeg ser gammel og lite tiltrekkende ut.

Jeg føler at mitt utseende er forandret på en måte som gjør at jeg er lite tiltrekkende.

Jeg synes at jeg ser stygg ut.

15. Konsentrasjonsvansker

Jeg kan arbeide like bra som før.

Jeg trenger mer energi for å få satt igang med noe.

Jeg må tvinge meg selv for å få satt i gang med noe.

Jeg greier ikke lenger å arbeide.

16. Endring av søvn

Jeg sover like godt som vanlig.

Jeg sover ikke så godt som jeg pleide.

Jeg våkner 1-2 timer tidligere enn vanlig og opplever det vanskelig å sovne igjen.

Jeg våkner opp flere timer tidligere enn vanlig og greier ikke å sovne igjen.

17. Utmattelse

Jeg er ikke mer trett enn vanlig.

Jeg blir fortere trett enn vanlig.

Nesten alt gjør meg trett.

Jeg er for trett til å gjøre noe.

18. Endringer i appetitt

Matlysten min er ikke dårligere enn vanlig.

Matlysten min er ikke så god som vanlig.

Matlysten min er mye verre nå.

Jeg har ingen matlyst lenger.

19. Vektendringer

Jeg har gått lite eller ingenting ned i vekt i det siste.

Jeg har gått ned mer enn 2 kg.

Jeg har gått ned mer enn 4 kg.

Jeg har gått ned mer enn 6 kg.

20. Helse

Jeg er ikke mer bekymret for helsa enn vanlig.

Jeg er bekymret over fysiske problemer, som smerter og plager, eller urolig mage eller forstoppelse.

Jeg er svært bekymret over fysiske problemer og det er vanskelig å tenke på noe annet.

Jeg er så bekymret over fysiske problemer at jeg ikke kan tenke på noe annet.

21. Tap av interesse for sex

Jeg har ikke merket noen forandring i min seksuelle interesse i det siste.

Jeg er litt mindre seksuelt interessert enn vanlig.

Jeg er mye mindre seksuelt interessert i øyeblikket.

Jeg har mistet helt interessen for det seksuelle.