Beckova stupnica pre hodnotenie depresie. Test online. BDI-II (Beck Depression Inventory).

Zadarmo a bez sms

Beckův inventár depresie BDI-II

Beckův inventár depresie je sebaposudzovacie škála pre zistenie závažnosti depresie, ktorá sa skladá z 21 položiek (jedná sa zároveň o jednotlivé symptómy a negatívne myšlienky vyskytujúce sa v rôznej miere u jedincov s depresiou - smútok, pesimizmus, minulá zlyhanie, strata radosti, pocity viny, pocit potrestania, znechutenie sám zo seba, sebakritika, sebevražedné myšlienky alebo želania, plačlivosť, nepokoj, strata záujmu, nerozhodnosť, pocit bezcennosti, strata energie, zmena spánku, podrážděnost, zmeny v chuti do jedla, koncentrácia, únava, strata záujmu o sex).

Beckova voľnej škála depresie je dotazník, ktorý sa vyhodnocuje 1-2x za týždeň. Ukazuje celkovú mieru depresie. Sami si môžete porovnať, ako sa mení intenzita depresie v priebehu doby a jej jednotlivé príznaky.

Pozri tiež: Sebeposuzovací stupnice deprese podle Zunga (Self-rating depression scale SDS). Test online

Pokyny:

Dotazník BDI-II je možné aplikovať u osôb od 13 rokov veku.

Najprv si prečítajte všetky tvrdenia v určitej skupine a označte to, ktoré Vás najlepšie charakterizuje. Ak myslíte, že platia obidve varianty, rozhodnite sa pre tú, ktorá vám viac vyhovuje, alebo naopak vynechajte tú, ktorá vám viac nevyhovuje za posledných 7-14 dní.

Vo výsledku sa zobrazí Vaše skóre závažnosti depresia, závažnosť depresie, subškála kognitívno-afektívnych symptómov depresie, subškála somatické-výkonnostných príznakov depresie a jednotlivé príznaky depresie.

1. Smútok

Necítim sa smutný(á).

Cítim sa smutný(á), skľúčený(á).

Som stále smutný(á) a smútku sa nedokážem zbaviť.

Jsem tak nešťastný(á), že to nemohu snést.

2. Pesimizmus

Príliš sa budúcnosti neobávam.

Budúcnosti sa obávam.

Vidím, že sa už nemám na čo tešiť.

Vidím, že budúcnosť je beznádejná, má situácia sa nemôže zlepšiť.

3. Minulá zlyhanie

Nemám pocit nejakého životného neúspechu alebo smoly.

V živote som mal (a) viac smoly a neúspechu než zvyčajne majú iní ľudia.

Vidím, že môj doterajší život bol len radom neúspechov.

Vidím, že som ako človek [otec, matka, manžel(ka)] plne zlyhal(a).

4. Strata radosti

Som v podstate spokojný(a).

Veci ma už neteší tak, ako predtým.

Nič mi už neprináša uspokojenie.

Nech robím čokoľvek, som nespokojný(á).

5. Pocity viny

Netrpím pocity viny.

Často mávam pocity viny.

Veľa často mávam pocity viny.

Stále trpím pocity viny.

6. Pocit potrestanie

Nemám pocit, že by som mal(a) byť za niečo potrestaný(á).

Mám pocit, že by som mohol(a) byť za niečo potrestaný(á).

Očakávam, že budem nejako potrestaný(á).

Viem, že budem potrestaný(á).

7. Znechutenie sám zo seba

Necítim sa príliš sklamaný(á) sám(sama) sebou.

Sklamal(a) som sa v sebe.

Som dosť znechutený(á) sám (sama) sebou.

Nenávidím sa.

8. Sebekritika

Necítim sa horšie ako ktokoľvek iný.

Mám veľa nedostatkov a robím veľa chýb.

Stále si vyčítam všetky svoje chyby.

Za všetko zlé môžem ja.

9. Samovražedné myšlienky alebo želanie

Nepremýšľam o samovražde.

Niekedy pomýšľam na samovraždu.

Často premýšľam o samovražde.

Keby som mal(a) príležitosť, tak by som si vzal(a) život.

10. Plačlivosť

Neplačem viac ako obyčajne.

Plačem teraz častejšie ako predtým.

Plačem teraz stále, nedokážem prestať.

Nemôžem už ani plakať.

11. Agitovanosť

Nie som teraz podrážděnější viac ako obvykle.

Som často podráždený(á) a rozladený(á).

Som stále podráždený(á) a rozladený(á).

Nemôžem sa už rozčúliť ani vecami, ktoré ma predtým rozčuľovali.

12. Strata záujmu

Nestratil(a) som záujem o ostatných ľudí.

Mám menší záujem o ostatných ľudí.

Stratil(a) som väčšinu záujmu o ostatných ľudí.

Stratil(a) som všetok záujem o ostatných ľudí.

13. Nerozhodnosť

Dokážem sa väčšinou v bežných situáciách rozhodnúť.

Odkladám svoje rozhodnutia častejšie ako predtým.

Mám značné ťažkosti v rozhodovaní.

Vôbec sa nedokážem rozhodnúť.

14. Pocit bezcennosti

Nemám väčšie starosti so vzhľadom ako predtým.

Mám starosti, že vyzerám už dosť staro a neatraktívne.

Mám dojem, že sa môj zovňajšok značne zhoršil, vyzerám dosť nepekne.

Mám pocit, že vyzerám hnusne až odpudivo.

15. Strata energie

Práca mi ide ako predtým.

Musím sa nútiť, keď chcem začať niečo robiť.

Dá mi veľké premáhanie, aby som čokoľvek urobil(a).

Nie som schopný (schopná) akejkoľvek práce.

16. Zmena spánku

Spím rovnako dobre ako predtým.

Nespím už tak dobre ako predtým.

Prebúdzam sa o hodinu až dve skôr ako obvykle a nemôžem potom už spať.

Denne sa prebúdzam predčasne a nedokážem spať viac ako 5 hodín denne.

17. Únava

Necítim sa unavenejší než predtým.

Unavím sa ľahšie než predtým.

Takmer všetko ma unavuje.

Únava mi zabraňuje čokoľvek robiť.

18. Zmeny v chuti do jedla

Mám svoju obvyklú chuť k jedlu.

Nemám takú chuť k jedlu ako predtým.

Mám oveľa menšiu chuť do jedla.

Úplne som stratil(a) chuť do jedla.

19. Chudnutie

V poslednej dobe som neschudol(a).

V poslednej dobe som schudol(a) o viac ako 2,5 kg.

V poslednej dobe som schudol(a) o viac ako 5 kg.

V poslednej dobe som schudol(a) o viac ako 7,5 kg.

20. Zvýšené obavy o zdravie

Nestarám sa o svoje zdravie viac ako obvykle.

Teraz mi robia starosti rôzne bolesti po tele, žalúdok, zápcha, srdca a pod.

Veľmi často myslím na telesné ťažkosti.

Moje bolesti a ťažkosti ma úplne vyčerpávajú.

21. Strata záujmu o sex

Nepozoruji snížení zájmu o sex.

Mám menší záujem o sex ako predtým.

Mám o veľa menší záujem o sex ako predtým.

Stratil(a) som úplne záujem o sex.